İŞTE ÇORUM’DA NORMALLEŞME KARARLARI

İŞTE ÇORUM’DA NORMALLEŞME KARARLARI
194 views
02 Haziran 2020 - 0:35

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında iki kez olağanüstü toplanarak, Çorum’da normalleşme aşamalarında yeni kararlar aldı.

İşte alınan kararlar;

MADDE 1– İlimizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan;

a) Lokanta, restoran, içkili lokanta, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına, (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.) ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu;

a.1) 19/03/2020 tarihli ve 2020/04 sayılı Kararının 3. maddesinde yer alan “İlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren içkili lokantaların, sosyal temasın önlenebilmesi için kapatılmasına,”,

a.2) 21/03/2020 tarihli ve 2020/07 sayılı kararının 5. Maddesinde yer alan “İlimizde faaliyet gösteren, yol güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri de dahil tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin sadece paket servis ile gel-al şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara kesinlikle müşteri kabul etmemelerine,”,

a.3) 27/03/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı kararının 2. Maddesinde yer alan “Kamuoyunda “sosyete pazarı” olarak adlandırılan pazar yerleri başta olmak üzere, sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin, 27.03.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle ikinci bir talimata kadar geçici olarak durdurulmasına,”, şeklinde yer hükümlerinin iptal edilmesine ve uygulamalarının 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

b) Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezi vb. işletmelerin 01 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24:00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına,

MADDE 2– İlimizde halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallara ve mesafe şartlarına uyulmak şartıyla 01 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu;

a) 23/03/2020 tarihli ve 2020/08 sayılı Kararının 10. Maddesinde yer alan “İlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve piknik alanları ile ilimiz merkezinde yer alan Çomar Barajı çevresinin piknik yapmak amaçlı kullanımının yasaklanmasına,”,

b) 28/03/2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararının 4. Maddesinde yer alan “İlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve ören yerlerinde, Çomar Barajı etrafında, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş yapmak, tarihi ve turistik geziler gerçekleştirmek vb. gibi tüm faaliyetlerin yapılmasının 28-29 Mart 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonları yasaklanmasına, hafta içi toplu olarak bir arada bulunulmamasına,”,

c) 22/04/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Kararının 4. Maddesinde yer alan “Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 21/04/2020 tarih ve E.1193446 sayılı yazısında; su ürünleri kontrol görevlilerince su ürünleri avlak sahalarında yapılan kontrol ve denetimlerde vatandaşların virüsün bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarından olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarının gözlendiği, amatör balıkçılık faaliyetinin tarımsal üretime herhangi bir katkısının olmadığı, ayrıca insanların amatör balıkçılık faaliyeti kapsamında dışarı çıkmasını özendireceği, toplu olarak faaliyette bulunulması durumunda sosyal mesafe kuralına riayet edilemeyeceği yönündeki tespitleri nedeniyle, ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balıkçılığının ve amatör balıkçılığın ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına,” şeklinde yer alan hükümlerinin iptal edilmesine ve uygulamalarının 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

MADDE 3– İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 15/04/2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararının 2. maddesinde yer alan “İlimiz merkezinde Çorum Belediye Başkalığına ait park, bahçe ve meydanlarda bulunan banklar dâhil tüm oturma bölümlerinin kaldırılmasına, kaldırılması mümkün olmayanlarının ise herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde kullanımının engellenmesine,” hükmünün uygulamasının 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,

MADDE 4– İlimizde geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyulmak şartıyla 01 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, faaliyetlerini 22:00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatten sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına,

MADDE 5– Spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24:00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına, sokağa çıkma yasağına tabi olan 18 yaş altı ve faal sporcu lisansına sahip çocuk ve gençlerin antrenman yapabilmeleri için İlimiz merkezinde Valiliğimiz, ilçelerde Kaymakamlık koordinesinde sporcuların lisanslarını göstermesi kaydıyla, kolluk kuvvetleri tarafından izin belgesi aranmaksızın antrenman faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

MADDE 6– İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 11/04/2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararının 11. maddesinde yer alan “Coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İlimize gelen veya transit geçecek olan araç şoförünün sağlık kontrolünün ilimiz giriş ve çıkış noktalarında sağlık birimlerince ateş ölçümü yapılarak, ateşi 37,5 0C veya üzerinde olanlara, öksürük ile nefes alma güçlüğü bulunanlara ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmemesine,” hükmünün uygulamasının sağlık personeli marifetiyle yapılması uygulamasına 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle son verilmesine, ateş ölçümü uygulamasının kolluk birimi tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Şehirlerarası yolculuklar için

MADDE 1– Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgelerinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğinden, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 28/03/2020 tarih ve 2020/13 sayılı almış olduğu;

a) 1. Maddesinde yer alan “İlimizde, iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi itibariyle 17:00’dan itibaren sadece Valiliğimizce oluşturulan Seyahat İzin Kurulu tarafından düzenlenecek izin belgesi ile yapılmasına,”,

b) 5. Maddesinde yer alan “Otobüs seferi planlamasının; şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak Seyahat İzin Kurulunca yapılmasına ve ilgililerine gerekli bilgilerin verilmesine,”, şeklinde yer alan ve yukarıda belirtilen hükümlerinin 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle uygulamasının sona erdirilmesine,

MADDE 2– 65 yaş ve üzeri kişilerin, İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesinde düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,

MADDE 3- a) İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 03/04/2020 tarih ve 2020/17 sayılı Kararının 1. Maddesinde yer alan “01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş kişilerin sokağa çıkmalarının 03/04/2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve takiplerin yapılmasına,” hükmünün 18 yaş üzeri kişiler için uygulanmamasına,

b) Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,

MADDE 4– Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.